Bæredygtighed ansvarlighed funktion Form
Location Rack med håndklæde

Betingelser og politikker

Her finder du salgs- og leveringsbetingelser og person- og firmadatapolitik

Salgs- og leveringsbetingelser for forbrugere (B2C)                 ...B2B herunder

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Gooroo ApS, CVR-nr. 35637281 (evt. benævnt sælger) til forbruger (B2C-salg).

Alle kontrakter indgås på dansk.

Ordrebekræftelse

Når ordren er modtaget hos Gooroo ApS via www.gooroo.dk eller på anden vis, vil køber modtage en ordrebekræftelse på købers oplyste e-mailadresse. Køber kan altid henvende sig på info@gooroo.dk og bede om en kopi af ordrebekræftelsen. Kopien vil blive sendt pr. e-mail.

Kvalitet og kontrol

Der kan forekomme farveforskelle i træet fra det ene Gooroo-produkt til den andet. Er dit produkt lavet i asketræ, vil brunveddet fra asketræerne også være anvendt, og det giver et naturligt farvespil. Brunveddet bliver normalt ikke anvendt i møbelproduktion, men Gooroo ApS går ind for at udnytte ressourcerne bedst muligt, og derfor får du måske et skønt Gooroo-produkt med farvespil i. Kryds fingre!

Alle materialer bliver selvfølgelig kontrolleret i kvalitet, udseende og mængde både ved modtagelse, undervejs i produktionen og efter samlingen af Gooroo-produkter.

Forsendelse og levering

Levering fra sælger anses for sket, når forbrugeren har fået varen udleveret. Forsendelse sker med Post Danmark eller med specialleverance ved større ordrer. Sælger er forpligtet til at levere til aftalt tid. Dog er sælger berettiget til tidsfristforlængelse i følgende tilfælde: Ved indgribende forstyrrelser, som forhindrer eller i væsentlig grad vanskeliggør ordrens udførelse eller transporten til leveringsstedet som f.eks. strejker eller lockout, krig, usædvanlige naturbegivenheder, blokader, havari eller anden force majeure.

Vi har pt. nogle få Gooroo Rack-tørrestativer på lager i asketræ. Det vil sige at leveringstiden på dette produkt pt. er 2 uger eller derunder i Danmark. Leveringtid er normalt op til 5 måneder, da vi starter en produktion op, når der er nok bestillinger til, at det både miljømæssigt og selvfølgelig økonomisk kan betale sig. Der er åbnet for præordrer med denne leveringstid på alle produkter.

I tilfælde af, at Gooroo ApS ikke kan overholde leveringstiden, vil Gooroo ApS tage kontakt til køber via e-mail for at aftale det nærmere forløb.

Ved modtagelsen af leverancen fra Gooroo ApS skal køber som minimum foretage en visuel kvalitetskontrol af produkterne samt sikre, at det leverede er i overensstemmelse med det bestilte. Køber skal afgive kvittering for det modtagne, med mindre andet er aftalt. Når levering finder sted, uden at køber eller en repræsentant for denne er tilstede, anses en af sælger til køber fremsendt faktura som fuldt bevis for rigtig kvantitativ og kvalitativ levering, med mindre køber reklamerer omgående efter fakturaens modtagelse.

Reklamation

Som forbruger har man 2 års reklamationsret, hvilket betyder, at køber enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængigt af den konkrete situation, hvor det leverede ikke lever op til ordren. Dette betinges selvfølgelig af, at reklamationen er berettiget.

Eventuelle fejl eller mangler ved levering fra sælger skal påberåbes straks efter levering og under alle omstændigheder inden anvendelse har fundet sted. I modsat fald har køberen fortabt sin ret til senere at påberåbe sig reklamation. Det er købers pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig.

Fortrydelsesret

Gooroo ApS yder 14 dages fortrydelsesret for private købere gældende fra den dag, køber modtager sine varer. Fortrydes købet, skal Gooroo ApS underrettes herom senest 14 dage efter den dag, hvor køber modtog sine varer. Køber har pligt til at returnere varen i væsentlig samme stand og mængde, som den er modtaget. Køber skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen. Gooroo ApS modtager ikke returvarer, der er sendt som "modtager betaler portoen/fragten".

Ved reklamation og returnering kontakt venligst:

Info@gooroo.dk, Gooroo ApS, c/o Innohead, Vesterbrogade 74, 1620 København V.

Returvarer

Leverede produkter tages kun retur efter forudgående aftale. Ubeskadigede returvarer kan normalt forventes krediteret køber til den fakturerede pris. Eventuel afhentning af returvarer betales af køber.

Transportmaterialer

Ved større leverancer faktureres køber for de ved levering anvendte paller og indpakning m.m.

Køber bliver faktureret med DKK 150,- pr. palle.

Ved returnering af intakte paller inden for 1 måned fra levering krediteres det fulde beløb, der returneres til købers bankkonto.

Deltager Gooroo ApS selv i leverancen, og er det muligt, at Gooroo ApS tager de anvendte transportmaterialer med retur, når leverancen er udført, vil der ikke ske fakturering af transportmaterialer.

Betaling

Ved køb af Gooroo-produkt, som ligger klar på lager, og som købes via www.gooroo.dk: Køber modtager en faktura sammen med ordrebekræftelsen. Når denne er registreret betalt afsendes Gooroo-produktet til køber. Betaling sker ved indbetaling til Jyske Bank på reg.nr. 5022, kontonr. 1318400. Betaling mærkes med fakturanummer. Der er fra Gooroo ApS ingen gebyrer pålagt betaling. Pålægger købers pengeinstitut et gebyr ved overførsel til Gooroo ApS, er det købers eget ansvar at betale dette gebyr.

Ved køb af Gooroo-produkt med lang leveringstid, som købes via www.gooroo.dk: Køber vælger i købsprocessen om der betales 50% eller 100% af det samlede ordrebeløb ved modtagelse af ordrebekræftelsen. Muligheden for at betale 100% er til køberen, som vil undgå at bruge tid på at håndtere endnu en faktura ved levering. Vælges 50% faktureres de øvrige 50% ved levering. De 50%, som faktureres sammen med ordrebekræftelsen, er en sikkerhed for Gooroo ApS, for at salget gennemføres. Beløbet bruges bl.a. til materialeindkøb.

Som internetforbruger anbefaler vi, at køber læser om sikkerhed på nettet. Forbrugerrådet og Foreningen for Dansk Internet Handel har udarbejdet retningslinjer på området.

Priser

Alle oplyste priser på www.gooroo.dk er inkl. 25 % moms.

Der tages forbehold for prisstigninger, valutaændringer, force majeure, leveringssvigt, udsolgte varer og trykfejl.

Persondatapolitik

Gooroo ApS respekterer fuldt ud alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, som afgives på www.gooroo.dk eller på anden vis i forbindelse med en ordre. Gooroo ApS er opmærksom på behovet for at beskytte og forsvarligt behandle alle personlige oplysninger, som Gooroo ApS modtager.

Hvad er personlige oplysninger?

Personlige oplysninger dækker alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, f.eks. for- og efternavn, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mail-adresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads. Som hovedregel kan du bruge hjemmesiden uden at fortælle Gooroo ApS, hvem du er, eller i øvrigt give personlige oplysninger om dig selv.

Hvis du ønsker indsigt i de personoplysninger Gooroo ApS har om dig, er du altid velkommen til at henvende dig på info@gooroo.dk.

Hvem videregiver Gooroo ApS personoplysninger til?

Personoplysninger afgivet på www.gooroo.dk eller på anden vis i forbindelse med en ordre, anvendes kun i Gooroo ApS, så din henvendelse kan blive besvaret og behandlet. Gooroo ApS videregiver kun personlige data til myndighederne i den udstrækning, lovgivningen eventuelt måtte kræve det. Vi videregiver aldrig personoplysninger til tredjepart.

Hvordan indsamler Gooroo ApS personoplysninger?

Gooroo ApS indsamler kun de oplysninger, som du selv indtaster eller afgiver i forbindelse med præordrer, ordrer, forespørgsler eller tilmelding til nyhedsmail.

Ad Servers

Gooroo ApS har ingen aftaler eller partnerskaber med noget reklameserverfirma. Vær opmærksom på, at brugen af normale formularer på www.goorooo.dk ikke sendes krypteret. Hvis din forespørgsel skal beskyttes, eksempelvis pga. private forhold, bør du anvende almindelig post i stedet for internet.

Du er altid velkommen til at henvende dig om sikkerheden på info@gooroo.dk.

 

Salgs- og leveringsbetingelser (B2B)

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Gooroo ApS, CVR-nr. 35637281 (evt. benævnt sælger) til firmaer (B2B-salg).

Alle kontrakter indgås på dansk.

Ordrebekræftelse eller kontrakt

Når ordren er modtaget hos Gooroo ApS, vil køber modtage en ordrebekræftelse på købers oplyste e-mailadresse. Køber kan altid henvende sig på info@gooroo.dk og bede om en kopi af ordrebekræftelsen. Kopien vil blive sendt pr. e-mail.

Ved større ordrer indgåes særlig kontrakt.

Kvalitet og kontrol

Der kan forekomme farveforskelle i træet fra det ene Gooroo-produkt til den andet. Er dit produkt lavet i asketræ, vil brunveddet fra asketræerne også være anvendt, og det giver et naturligt farvespil. Brunveddet bliver normalt ikke anvendt i møbelproduktion, men Gooroo ApS går ind for at udnytte ressourcerne bedst muligt, og derfor får du måske et skønt Gooroo-produkt med farvespil i. Kryds fingre!

Alle materialer bliver selvfølgelig kontrolleret i kvalitet, udseende og mængde både ved modtagelse, undervejs i produktionen og efter samlingen af Gooroo-produkterne.

Forsendelse og levering

Levering fra sælger anses for sket, når forbrugeren har fået varen udleveret. Forsendelse sker med Post Danmark eller med specialleverance ved større ordrer. Sælger er forpligtet til at levere til aftalt tid. Dog er sælger berettiget til tidsfristforlængelse i følgende tilfælde: Ved indgribende forstyrrelser, som forhindrer eller i væsentlig grad vanskeliggør ordrens udførelse eller transporten til leveringsstedet som f.eks. strejker eller lockout, krig, usædvanlige naturbegivenheder, blokader, havari eller anden force majeure.

Vi har pt. nogle få Gooroo Rack-tørrestativer på lager i asketræ. Det vil sige at leveringstiden på dette produkt pt. er 2 uger eller derunder i Danmark. Leveringtid er normalt op til 5 måneder, da vi starter en produktion op, når der er nok bestillinger til, at det både miljømæssigt og selvfølgelig økonomisk kan betale sig. Der er åbnet for præordrer med denne leveringstid på alle produkter.

Leveringstidspunkt for større ordrer aftales ved kontraktindgåelse.

I tilfælde af, at Gooroo ApS ikke kan overholde leveringstiden, vil Gooroo ApS tage kontakt til køber via e-mail for at aftale det nærmere forløb.

Ved modtagelsen af leverancen fra Gooroo ApS skal køber som minimum foretage en visuel kvalitetskontrol af produkterne samt sikre, at det leverede er i overensstemmelse med det bestilte. Køber skal afgive kvittering for det modtagne, med mindre andet er aftalt. Når levering finder sted, uden at køber eller en repræsentant for denne er tilstede, anses en af sælger til køber fremsendt faktura som fuldt bevis for rigtig kvantitativ og kvalitativ levering, med mindre køber reklamerer omgående efter fakturaens modtagelse.

Reklamation

Eventuelle fejl eller mangler ved levering fra sælger skal påberåbes straks efter levering og under alle omstændigheder inden anvendelse har fundet sted. I modsat fald har køberen fortabt sin ret til senere at påberåbe sig reklamation. Det er købers pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Reparation, ombytning, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængigt af den konkrete situation, hvor det leverede ikke lever op til ordren, betinges selvfølgelig af, at reklamationen er berettiget.

Returvarer

Leverede produkter tages kun retur efter forudgående aftale. Indgåes førnævnte aftale kan ubeskadigede returvarer normalt forventes krediteret køber til den fakturerede pris. Eventuel afhentning af returvarer betales af køber.

Ved reklamation og returnering kontakt venligst:

Info@gooroo.dk, Gooroo ApS, c/o Innohead, Vesterbrogade 74, 1620 København V.

Transportmaterialer

Ved større leverancer faktureres køber for de ved levering anvendte paller og indpakning m.m.

Køber bliver faktureret med DKK 150,- pr. palle.

Ved returnering af intakte paller inden for 1 måned fra levering krediteres det fulde beløb, der returneres til købers bankkonto.

Deltager Gooroo ApS selv i leverancen, og er det muligt, at Gooroo ApS tager de anvendte transportmaterialer med retur, når leverancen er udført, vil der ikke ske fakturering af transportmaterialer.

Betaling

Ved køb af Gooroo-produkt, som ligger klar på lager, og som købes via www.gooroo.dk: Køber modtager en faktura sammen med ordrebekræftelsen eller kontrakten. Når denne er registreret betalt afsendes Gooroo-produktet til køber. Betaling sker ved indbetaling til Jyske Bank på reg.nr. 5022, kontonr. 1318400. Betaling mærkes med fakturanummer. Der er fra Gooroo ApS ingen gebyrer pålagt betaling. Pålægger købers pengeinstitut et gebyr ved overførsel til Gooroo ApS, er det købers eget ansvar at betale dette gebyr.

Ved køb af få Gooroo-produkter med lang leveringstid, som købes via www.gooroo.dk: Køber vælger i købsprocessen om der betales 100% eller 50% af det samlede ordrebeløb ved modtagelse af ordrebekræftelsen. Muligheden for at betale 100% er til køberen, som vil undgå at bruge tid på at håndtere endnu en faktura ved levering. Vælges 50% faktureres de øvrige 50% ved levering. De 50%, som faktureres sammen med ordrebekræftelsen, er en sikkerhed for Gooroo ApS, for at salget gennemføres. Beløbet bruges bl.a. til materialeindkøb.

Som internetforbruger anbefaler vi, at køber læser om sikkerhed på nettet. Forbrugerrådet og Foreningen for Dansk Internet Handel har udarbejdet retningslinjer på området.

Ved større ordrer laves en særlig kontrakt, som faktureres med 50% ved kontraktindgåelse, 25% på et nærmere aftalt tidspunkt i løbet af produktionen og 25% ved levering.

Priser

Alle oplyste priser på www.gooroo.dk er inkl. 25 % moms.

Der tages forbehold for prisstigninger, valutaændringer, force majeure, leveringssvigt, udsolgte varer og trykfejl.

Person- og firmadatapolitik

Gooroo ApS respekterer fuldt ud alle ønsker om hemmeligholdelse af person- og firmaoplysninger, som afgives på www.gooroo.dk eller på anden vis i forbindelse med en ordre. Gooroo ApS er opmærksom på behovet for at beskytte og forsvarligt behandle alle personlige oplysninger, som Gooroo ApS modtager.

Hvad er person- og firmaoplysninger?

Person- og firmaoplysninger dækker alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person eller et firma, f.eks. for- og efternavne, jobtitler, adresser, e-mail-adresser eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører privat bopæl eller firmaadresse. Som hovedregel kan du bruge hjemmesiden uden at fortælle Gooroo ApS, hvem du er, eller i øvrigt give personlige oplysninger om dig selv eller dit firma.

Hvis du ønsker indsigt i de personoplysninger Gooroo ApS har om dig eller dit firma, er du altid velkommen til at henvende dig på info@gooroo.dk.

Hvem videregiver Gooroo ApS person- og firmaoplysninger til?

Person- og firmaoplysninger afgivet på www.gooroo.dk eller på anden vis i forbindelse med en ordre, anvendes kun i Gooroo ApS, så din henvendelse kan blive besvaret og behandlet. Gooroo ApS videregiver kun person- og firmadata til myndighederne i den udstrækning, lovgivningen eventuelt måtte kræve det. Vi videregiver aldrig personoplysninger til tredjepart.

Hvordan indsamler Gooroo ApS person- og firmaoplysninger?

Gooroo ApS indsamler kun de oplysninger, som du selv indtaster eller afgiver i forbindelse med præordrer, ordrer, forespørgsler eller tilmelding til nyhedsmail.

Ad Servers

Gooroo ApS har ingen aftaler eller partnerskaber med noget reklameserverfirma. Vær opmærksom på, at brugen af normale formularer på www.goorooo.dk ikke sendes krypteret. Hvis din forespørgsel skal beskyttes, eksempelvis pga. private forhold, bør du anvende almindelig post i stedet for internet.

Du er altid velkommen til at henvende dig om sikkerheden på info@gooroo.dk.